... به امید یه روز
 مراحل اخذ گواهینامه پایه یکم

مراحل اخذ گواهینامه پایه یکم

1-ثبت نام و آئین نامه:

مدارک لازم جهت ثبت نام(استان سیستان و بلوچستان)

1-     اقدام جهت استعلام گواهینامه پایه دو- از اداره پست زاهدان

2-     واریز فیش بانکی بمبلغ 000/120 ریال بحساب 2171152605007 نیروی انتظامی

3-     همراه داشتن مدارک لازم(عکس-اصل و کپی گواهینامه پایه دو، شناسنامه،کارت ملی،پایان خدمت)

با مراجعه به مرکز صدور گواهینامه زاهدان در روزهای شنبه و دوشنبه بعد از ثبت نام با دریافت معرفی نامه به بهداری ناجا جهت تشخیص عدم اعتیاد و چشم پزشک جهت معاینه چشم اقدام نمائید.

بعد از انجام معاینات لازم روز بعد از آن امتحان آئین نامه برگزار میشود.

بعد از قبولی در امتحان آئین نامه با کسب دستور جهت ازمون های عملی میتوانید به ایرانشهر مراجعه نمائید.

آزمون ها در ایرانشهر در روزهای چهارشنبه هر دو هفته یکبار انجام میشود.

 

2- امتحان تپه:

-      اخذ فیش واریزی بمبلغ 000/10 ریال بحساب 2171152605007 نیروی انتظامی ( این فیش در تمامی مراحل مورد نیاز می باشد.حتی در تجدید آزمون آئین نامه)

-      اخذ فیش واریزی در شهرداری ایرانشهر (واحد درآمد) بمبلغ 000/80 ریال بحساب شهرداری(این فیش در دو مرحله تپه و شهری مورد نیاز میباشد)

-         بعد از گرفتن فیشها و تحویل آنها به همراه کاردکس در ساعت 7صبح به راهور ایرانشهر  به محل امتحان تپه مراجعه نمائید.

 

نحوه امتحان:

با حرکت ماشین در تپه جهت تعویض دنده از حالت دو کلاج (بدون گاز وسط) و جهت دنده معکوس از حالت دو کلاج با گاز وسط استفاده میکنیم. در این مرحله از امتحان باید خوب تمرین کرده باشید و مهارت و عکس العمل کافی در دنده کشی داشته باشید.

 

3-امتحان شهری:

( در آینده در این مورد توضیحاتی داده خواهد شد.)

 
 
بالا